Uitslag WMO-kwaliteitstoets

Uitslag WMO-kwaliteitstoets

Volgens de Wet WMO 2015 en de lokale verordeningen heeft Regio West-Friesland de taak om alle gecontracteerde aanbieders te toetsen op kwaliteit.

De afgelopen maanden is Fourzorg getoetst op basis van meerdere kaders, zoals doelmatigheid, veiligheid, samenwerken en afstemming, kwaliteit van het personeel en de organisatie en rechten van de cliënt.

We werken continu aan de kwaliteit van onze organisatie en dat is terug te zien in het resultaat van deze toets. De aanbevelingen die we hebben gehad vormen ‘de puntjes op de i’. Samen met de mooie woorden van de toezichthouder in het rapport, zijn we ontzettend trots op dit resultaat.

Beleving van de toezichthouder:

De toezichthouder heeft de aanbieder in de communicatie als open, transparant, lerend en deskundig ervaren. De aanbieder heeft het vergroten van de zelfredzaamheid en het welzijn van de cliënt op nummer 1 staan, waarbij op deskundige wijze rekening gehouden wordt met de draagkracht en het ontwikkeltempo van ieder individu.

Dank voor het prettige contact en deze adviezen. Op een mooie samenwerking!

Klik hier voor het volledige rapport.