Onze
begeleiding

Begeleidingsmethodiek

Fourzorg biedt ambulante begeleiding waarbij de regie en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt centraal staat. Indien mogelijk betrekken we de leefomgeving van de cliënt bij het formuleren van problemen en het werken aan de oplossingen daarvan.

Belangrijk is het in kaart brengen van de bestaande kwaliteiten en vaardigheden van de cliënt, deze te versterken, en zodoende kansen te creëren voor deelname aan de maatschappij. Daarnaast is de fysieke activering (de deur uitgaan, nieuwe ervaringen opdoen) een belangrijk onderdeel van onze aanpak. Hierdoor verbeteren de sociale en fysieke vaardigheden en wordt het sociale netwerk vergroot. 

Het gevolg hiervan is dat  zelfvertrouwen een kans krijgt om te groeien en toekomstperspectief een vastere vorm gaat aannemen.

Geestelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid

Sociale relaties

Maatschappelijke participatie

De vier domeinen van Fourzorg

De Zelfredzaamheids-Matrix

Gezondheid is afhankelijk van verschillende factoren. Bij onze begeleiding onderscheiden wij vier domeinen: geestelijke en lichamelijke gezondheid, sociale relaties en maatschappelijke participatie. Deze domeinen zijn onderling verbonden en wij begeleiden integraal op deze domeinen.

Om resultaten van onze begeleiding te objectiveren en inzichtelijk te maken bij alle betrokkenen, vertalen wij de vier domeinen van Fourzorg naar de Zelfredzaamheids-Matrix (2017 GGD Amsterdam. Lauriks, Buster, De Wit, Van de Weerd, Van den Boom, Segeren, Klaufus, Kamann, Fassaert & Tigchelaar.).

Deze matrix maakt een onderscheid in de volgende domeinen: Financiën, Dagbesteding, Huisvesting, Huiselijke relaties, Geestelijke gezondheid, Lichamelijke gezondheid, Verslaving, Activiteiten dagelijks leven, Sociaal netwerk, Maatschappelijke participatie, Justitie.

Ambulante begeleiding

Fourzorg biedt deze ambulante begeleiding gaan jongeren en volwassenen op verschillende leefgebieden. Wij leveren altijd maatwerk; op basis van een eerste kennismaking bepalen we welke begeleidingsvorm en begeleider het beste aansluit.

Samen stellen we een plan op hoe te gaan werken aan de gestelde doelen. Onze begeleiding is altijd gericht op versterking en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Dagbesteding

Via een samenwerking met Partner in Werk bieden wij dagbesteding aan binnen verschillende unieke projecten. Bij verschillende, voor ons vertrouwde, werkgevers worden op deze wijze mogelijkheden geboden om aan de slag te gaan. Of dit nu in een betaalde baan is of via dagbesteding.

Via dagbesteding verkleinen we de afstand tot de arbeidsmarkt, zodat de cliënt op termijn door kan stromen naar regulier werk. Bestaan er geen mogelijkheden voor betaald werk, dan kijken we samen naar een meer structurele vorm van dagbesteding. Samen met werkgevers in verschillende sectoren werken we aan het vergroten van kennis en kunde, via praktijk en/of theorie.

Onze opdrachtgevers

Wij werken met veel plezier voor de volgende gemeentes en samenwerkingsverbanden:
  • Alkmaar
  • Dijk en Waard
  • BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heemskerk)
  • Den Helder & Schagen
  • Purmerend
  • Regio Westfriesland (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec)

Het aanvragen van begeleiding verloopt via de gemeente. Een beschikking van de gemeente is nodig voordat wij begeleiding kunnen bieden. Je kunt hiervoor een aanvraag doen bij het WMO- of jeugdloket van je gemeente. Tijdens het gesprek met de medewerker zal gevraagd worden wat je hulpvragen zijn. In het gesprek wordt besproken wat je zelf kan, waar je ondersteuning bij nodig hebt en wie deze ondersteuning het beste kan leveren.

Als blijkt dat er professionele hulpverlening noodzakelijk is, dan wordt er een beschikking afgegeven. Hierin staat voor hoeveel uur per week en voor hoe lang je recht hebt op deze begeleiding. Je mag hierbij zelf een zorgaanbieder kiezen, mits deze gecontracteerd is bij de gemeente waarin je woont.

1
Gegevens aanmelder
2
Gegevens zorgvrager
3
Aanvullende informatie
4
Huidige situatie & verzenden

Gegevens aanmelder

Naam *
E-mailadres *
Telefoonnummer *
Vul de verplichte velden (correct) in

Gegevens zorgvrager

Naam *
E-mailadres *
Telefoonnummer *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Geboortedatum *
Vul de verplichte velden (correct) in

Aanvullende informatie

Wat is de aanleiding van de aanmelding? *
Wat voor activiteiten spreken de zorvrager aan? *
Wat is het doel van de aanmelding? *
Is er al hulpverlening actief? *
Wie biedt deze? *
Zijn er andere instanties betrokken? *
Welke? *
Is er een beschikking aanwezig? *
Welke? *
Vul de verplichte velden (correct) in

Huidige situatie

Wat is de voorgeschiedenis? *
Wat is het algemene beeld? *
Werkt de zorgvrager? *
Is er een opleiding gehaald? *
Wat is de hoogst genote opleiding? *
Wat is de tijdsbesteding op een gemiddelde dag? *
Hoe is de huisvesting? *
Worden er medicijnen, drugs en/of andere middelen gebruikt? *
Hoe gaat het met de financiën? *
Hoe zijn de huiselijke relaties en sociale contacten? *
Hoe is de geestelijke gezondheid? *
Hoe is de lichamelijke gezondheid? *
Is er contact met justitie? *
Overige opmerkingen

Verzenden

Bedankt voor het invullen! Zodra u het formulier heeft verzonden gaan wij er mee aan de slag. U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.

Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.