FOURZORG zet mensen in beweging

Bij Fourzorg zien we dagelijks jongeren en volwassenen die vastlopen op verschillende levensgebieden. Dit zijn vaak problemen op school, op het werk, met ouders, justitie, verslaving of angsten.

Onze ervaren begeleiders ondersteunen op weg naar zelfstandigheid. Vanuit ervaring en passie voor hun vak zijn zij als geen ander in staat om snel op deze situaties in te springen.

Zo werken client en hulpverlener succesvol samen naar oplossingen toe.

Fourzorg biedt integrale zorg aan jongeren
en volwassenen met complexe meervoudige problematiek. Hierdoor zien we welke problemen verweven zijn en welke problemen onafhankelijk opgelost moeten worden.

Door onze integrale begeleiding op ieder levensgebied, verbinden wij het geestelijke, lichamelijke, sociale en maatschappelijke.

Hierdoor komt de client met beide benen weer op de grond, en kan deze stappen vooruit zetten.

Fourzorg zet mensen in beweging

Fourzorg is vooruitstrevend in het aanbieden van integrale begeleiding. Onder integraal verstaan wij dat wij ondersteunen op alle domeinen waarin een zorgvraag kan bestaan. Onder vooruitstrevend verstaan wij dat we een dynamische organisatie zijn die snel en doortastend inspringt op vragen van onze cliënten.

Fourzorg is ontstaan vanuit de gedachte dat zorg om de cliënt heen georganiseerd wordt en daarmee altijd maatwerk zou moeten zijn. Helaas werkt dit in de praktijk niet altijd zo. Voor ons een belangrijke reden om in februari 2018 Fourzorg te starten.

Fourzorg biedt zorg bij:

naadloos aansluiten op belevingswerelden

minimale tijd tussen
kennismaking en start

ervaringsdeskundigen
goed bekend in de regio

kwalitatief
hoogwaardige zorg

Wanneer kom je in aanmerking ?

Om de best mogelijke ondersteuning te bieden, hebben wij een aantal criteria beschreven, waarbinnen wij onze zorgtaken het best kunnen uitoefenen. Dit wil zeggen dat wij bepaalde cliënten wel, of juist geen,  volledige ondersteuning kunnen bieden binnen onze organisatie.

Bij aanmelding of intake wordt duidelijk welke zorgvragen wel of niet passen binnen onze expertise en ambulante werkwijze. Zo komen wij tot onderstaande in- en exclusiecriteria.

DE VOLGENDE CLIËNTEN KOMEN IN AANMERKING VOOR ONDERSTEUNING BIJ FOURZORG:

• Jeugd- en volwassenen met psychische
problematiek
• een verstandelijke beperking
• verslaving en/of justitieel verleden

Zij ervaren een diversiteit aan problemen en hebben ondersteuningsvragen op het gebied van werk, dagbesteding of school, schulden of problemen met middelengebruik. Doorgaans is er sprake van meervoudige- en complexe problematiek.

Onze cliënten zijn vaak al bekend bij zorginstellingen en als gevolg van voorliggende hulpverleningstrajecten zien wij vaak zorgmijdend gedrag.
De ondersteuning van onze cliënten begint bij het stabiliseren van de eigen omgeving en de cliënt zelf, om hen vervolgens in beweging te krijgen.

VOOR HULPVERLENING BIJ DE VOLGENDE ZAKEN SCHAKELEN WE PARTNERS OF DERDEN IN:

• Complete overname van ADL
(Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)
• BIG voorbehouden handelingen, waar deze zorg
niet ondergebracht kan worden bij een
onderaannemer of dat deze zorg door onszelf
geboden kan worden door onze verpleegkundigen
hierop te bekwamen.

Fourzorg zal bij een aanmelding of veranderende omstandigheden binnen een lopende samenwerking, vallend binnen deze exclusiecriteria, met de opdrachtgever overleggen en advies inwinnen bij ketenpartners, om zo te komen tot een goede overdracht naar een alternatieve zorgorganisatie.

* Fourzorg levert maatwerk en sluit daarbij niet aan op elke
ondersteuningsvraag. Deze exclusiecriteria staan hierboven geformuleerd.

Heb je een zorgvraag?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies

Scroll naar boven
Scroll naar top