Zet
mensen
in beweging

Fourzorg biedt integrale zorg aan jongeren en volwassenen met complexe en meervoudige zorgvragen. Vooruitstrevend in het aanbieden van begeleiding op alle domeinen waarin een zorgvraag kan bestaan. Snel en doortastend inspringend op de vragen van onze cliënten. Dit vanuit de gedachte dat zorg om de cliënt heen georganiseerd wordt en daarmee altijd maatwerk zou moeten zijn. Integrale begeleiding op geestelijk, lichamelijk, sociaal en maatschappelijk vlak.

Wij zien dagelijks jongeren en volwassenen die vastlopen op verschillende levensgebieden. Denk aan problemen op school, op het werk, met ouders, justitie, verslaving of angsten. Onze begeleiders ondersteunen samen naar oplossingen toe en op weg naar zelfstandigheid. Heeft u vragen over onze begeleiding, wilt u een aanmelding doen of kennismaken? Neem contact met ons op

naadloos aansluiten op belevingswerelden

minimale tijd tussen
kennismaking en start

ervaringsdeskundigen
goed bekend in de regio

kwalitatief
hoogwaardige zorg

Wanneer kom je in aanmerking ?

Om de best mogelijke ondersteuning te bieden, hebben wij een aantal criteria beschreven, waarbinnen wij onze zorgtaken het best kunnen uitoefenen. Dit wil zeggen dat wij bepaalde cliënten wel, of juist geen,  volledige ondersteuning kunnen bieden binnen onze organisatie.

Bij aanmelding of intake wordt duidelijk welke zorgvragen wel of niet passen binnen onze expertise en ambulante werkwijze. Zo komen wij tot onderstaande in- en exclusiecriteria.

De wachttijd bedraagt bij aanmelding op dit moment 8 weken.

We streven ernaar binnen 3 weken contact met je op te nemen.

DE VOLGENDE CLIËNTEN KOMEN IN AANMERKING VOOR ONDERSTEUNING BIJ FOURZORG:

• Jeugd- en volwassenen met psychische
problematiek
• een verstandelijke beperking
• verslaving en/of justitieel verleden

Zij ervaren een diversiteit aan problemen en hebben ondersteuningsvragen op het gebied van werk, dagbesteding of school, schulden of problemen met middelengebruik. Doorgaans is er sprake van meervoudige- en complexe problematiek.

Onze cliënten zijn vaak al bekend bij zorginstellingen en als gevolg van voorliggende hulpverleningstrajecten zien wij vaak zorgmijdend gedrag.
De ondersteuning van onze cliënten begint bij het stabiliseren van de eigen omgeving en de cliënt zelf, om hen vervolgens in beweging te krijgen.

VOOR HULPVERLENING BIJ DE VOLGENDE ZAKEN SCHAKELEN WE PARTNERS OF DERDEN IN:

• Complete overname van ADL
(Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)
• BIG voorbehouden handelingen, waar deze zorg
niet ondergebracht kan worden bij een
onderaannemer of dat deze zorg door onszelf
geboden kan worden door onze verpleegkundigen
hierop te bekwamen.

Fourzorg zal bij een aanmelding of veranderende omstandigheden binnen een lopende samenwerking, vallend binnen deze exclusiecriteria, met de opdrachtgever overleggen en advies inwinnen bij ketenpartners, om zo te komen tot een goede overdracht naar een alternatieve zorgorganisatie.

* Fourzorg levert maatwerk en sluit daarbij niet aan op elke
ondersteuningsvraag. Deze exclusiecriteria staan hierboven geformuleerd.

Heb je een zorgvraag?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies

Scroll naar boven
Scroll naar top