KRIJG WEER GRIP OP JE LEVEN

Jij doet er toe en wij kunnen je daarbij helpen

KRIJG WEER GRIP OP JE LEVEN

Jij doet er toe en wij kunnen je daarbij helpen

Bij Fourzorg zien we dagelijks jongeren en volwassenen die vastlopen op verschillende levensgebieden. Problemen op school, op het werk, met ouders, justitie, verslaving of angsten.

Onze ervaren begeleiders ondersteunen hen hierbij, op weg naar zelfstandigheid. Vanuit ervaring en passie voor hun vak zijn zij als geen ander in staat om snel op deze situaties in te springen. Hun zorg is er altijd op gericht om naar het grotere geheel te kijken. Het geestelijke, lichamelijke, sociale en maatschappelijke staan allemaal met elkaar in verband.

Fourzorg biedt
integrale zorg aan jongeren
en volwassenen met
complexe meervoudige
problematiek

Fourzorg zet mensen in beweging

Fourzorg is vooruitstrevend in het aanbieden van integrale begeleiding. Onder integraal verstaan wij dat wij ondersteunen op alle domeinen waarin een zorgvraag kan bestaan. Onder vooruitstrevend verstaan wij dat we graag de beste zorg willen leveren.

Fourzorg is ontstaan vanuit de gedachte dat zorg om de cliënt heen georganiseerd wordt en daarmee altijd maatwerk zou moeten zijn. Helaas werkt dit in de praktijk niet altijd zo. Voor ons een belangrijke reden om in februari 2018 Fourzorg te starten.

Fourzorg biedt zorg bij:

naadloos aansluiten op belevingswerelden

minimale tijd tussen
kennismaking en start

ervaringsdeskundigen
goed bekend in de regio

kwalitatief
hoogwaardige zorg

Wanneer kom je in aanmerking ?

Om de best mogelijke ondersteuning te bieden, hebben wij een aantal criteria beschreven, waarbinnen wij onze zorgtaken het best kunnen uitoefenen. Dit wil zeggen dat wij bepaalde cliënten wel, of juist geen, ondersteuning kunnen bieden binnen onze organisatie.

Bij aanmelding of intake wordt duidelijk of personen wel of niet passen binnen onze expertise en ambulante werkwijze. Zo komen wij tot onderstaande in- en exclusiecriteria.

Inclusiecriteria

Inclusie criteria

DE VOLGENDE CLIËNTEN KOMEN IN AANMERKING VOOR ONDERSTEUNING BIJ FOURZORG :

• Jeugd- en volwassenen met psychische
problematiek
• een verstandelijke beperking
• verslaving en/of justitieel verleden

Zij ervaren een diversiteit aan problemen en hebben ondersteuningsvragen op het gebied van werk, dagbesteding of school, schulden of problemen met middelengebruik. Doorgaans is er sprake van meervoudige- en complexe problematiek.

Onze cliënten zijn vaak al bekend bij zorginstellingen en als gevolg van voorliggende hulpverleningstrajecten zien wij vaak zorgmijdend gedrag.
De ondersteuning van onze cliënten begint bij het stabiliseren van de eigen omgeving en de cliënt zelf, om hen vervolgens in beweging te krijgen.

ALGEMENE EXCLUSIECRITERIA*

ALGEMENE EXCLUSIE CRITERIA*

WIJ BIEDEN GEEN ONDERSTEUNING WAAR SPRAKE IS VAN :

• Complete overname van ADL
(Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)
• BIG voorbehouden handelingen, waar deze zorg
niet ondergebracht kan worden bij een
onderaannemer of dat deze zorg door onszelf
geboden kan worden door onze verpleegkundigen
hierop te bekwamen.

Fourzorg zal bij een aanmelding of veranderende omstandigheden binnen een lopende samenwerking, vallend binnen deze exclusiecriteria, met de opdrachtgever overleggen en advies inwinnen bij ketenpartners, om zo te komen tot een goede overdracht naar een alternatieve zorgorganisatie.

* Fourzorg levert maatwerk en sluit daarbij niet aan op elke
ondersteuningsvraag.

Heb je een zorgvraag?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies

Scroll naar top