Werken
aan doelen

Fourzorg biedt dagbesteding in diverse sectoren zoals horeca, detailhandel, techniek en IT. In al deze sectoren begeleiden wij onze deelnemers op het uitbreiden van vakspecifieke vaardigheden, sociale vaardigheden, algemene werknemersvaardigheden en persoonlijke vaardigheden zoals zelfstandigheid. Wij werken hiervoor met zelf ontwikkeld, sectorspecifiek lesmateriaal.

Op iedere dagbestedingslocatie staat de deelnemer centraal, waar iedereen op een creatieve en laagdrempelige manier aan individuele doelen werkt. Tijdens het traject wordt een portfolio opgebouwd en wordt waar mogelijk via certificaten toegewerkt richting de arbeidsmarkt en/of scholing.

Door een kleine groepssamenstelling en voldoende, professionele begeleiding wordt er aan concrete doelen gewerkt, welke afgestemd worden met de deelnemer zelf. Hiermee hebben staat een leerklimaat met ruimte voor eigenheid, maar waar ook serieus gewerkt wordt aan persoonlijke doelen en het leren van een vak.

Geestelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid

Sociale relaties

Maatschappelijke participatie

Doelgroepen

Wij bieden dagbesteding aan jongeren en volwassenen met uiteenlopende zorgvragen. Tijdens een kennismaking worden wensen en mogelijkheden besproken, waarna een persoonlijk plan wordt opgesteld. Fourzorg biedt dagbesteding in het kader van Jeugdwet, WMO en de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Het aanvragen van begeleiding verloopt via de gemeente. Een beschikking van de gemeente is nodig voordat wij begeleiding kunnen bieden. Je kunt hiervoor een aanvraag doen bij het WMO- of jeugdloket van je gemeente. Tijdens het gesprek met de medewerker zal gevraagd worden wat je hulpvragen zijn. In het gesprek wordt besproken wat je zelf kan, waar je ondersteuning bij nodig hebt en wie deze ondersteuning het beste kan leveren.

Als blijkt dat er professionele hulpverlening noodzakelijk is, dan wordt er een beschikking afgegeven. Hierin staat voor hoeveel uur per week en voor hoe lang je recht hebt op deze begeleiding. Je mag hierbij zelf een zorgaanbieder kiezen, mits deze gecontracteerd is bij de gemeente waarin je woont.

1
Gegevens aanmelder
2
Gegevens zorgvrager
3
Aanvullende informatie
4
Huidige situatie & verzenden

Gegevens aanmelder

Naam *
E-mailadres *
Telefoonnummer *
Vul de verplichte velden (correct) in

Gegevens zorgvrager

Naam *
E-mailadres *
Telefoonnummer *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Geboortedatum *
Vul de verplichte velden (correct) in

Aanvullende informatie

Wat is de aanleiding van de aanmelding? *
Wat voor activiteiten spreken de zorvrager aan? *
Wat is het doel van de aanmelding? *
Is er al hulpverlening actief? *
Wie biedt deze? *
Zijn er andere instanties betrokken? *
Welke? *
Is er een beschikking aanwezig? *
Welke? *
Vul de verplichte velden (correct) in

Huidige situatie

Wat is de voorgeschiedenis? *
Wat is het algemene beeld? *
Werkt de zorgvrager? *
Is er een opleiding gehaald? *
Wat is de hoogst genote opleiding? *
Wat is de tijdsbesteding op een gemiddelde dag? *
Hoe is de huisvesting? *
Worden er medicijnen, drugs en/of andere middelen gebruikt? *
Hoe gaat het met de financiën? *
Hoe zijn de huiselijke relaties en sociale contacten? *
Hoe is de geestelijke gezondheid? *
Hoe is de lichamelijke gezondheid? *
Is er contact met justitie? *
Overige opmerkingen

Verzenden

Bedankt voor het invullen! Zodra u het formulier heeft verzonden gaan wij er mee aan de slag. U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.

Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.