Coronamaatregelen van Fourzorg

Coronamaatregelen van Fourzorg

Dinsdag 31 maart maakte het kabinet bekend dat het alle  maatregelen om het coronavirus te beperken tot en met 28 april verlengt. Deze verlenging geldt dus ook voor de maatregelen die Fourzorg neemt.

Wat betekent dit?

We stemmen met alle medewerkers intensief en op individuele basis af hoe onze zorg vorm krijgt in de vaak complexe individuele situaties die er spelen. Per situatie wordt beoordeeld wat de beste werkwijze is. In algemene zin geldt:

 • Interne en externe overleggen en het bespreken van casuïstiek gaat op afstand via een beveiligde videoverbinding.
 • Ambulante zorg: daar waar mogelijk, wordt er via een videoverbinding begeleid op afstand. Bij persoonlijke afspraken geldt dat de ambulant medewerker voorafgaand belt of de cliënt klachten heeft. Wanneer sprake is van (milde) klachten, wordt het bezoek verplaatst of vervangen door bijvoorbeeld videobellen.
 • Kantoorpersoneel werkt waar kan – zoveel mogelijk thuis.
 • We nemen de algemene hygiënemaatregelen in acht:
  • Geen handen schudden
  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

Het coronavirus eenvoudig uitgelegd

Steffie heeft een nieuwe stapsgewijze uitleg over het coronavirus gemaakt. De eenvoudige website is te vinden op corona.steffie.nl.
De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking en andere kwetsbare doelgroepen.