Fourzorg zet mensen in beweging

Fourzorg is vooruitstrevend in het aanbieden van integrale begeleiding. Onder integraal verstaan wij dat wij ondersteunen op alle domeinen waarin een zorgvraag kan bestaan. Onder vooruitstrevend verstaan wij dat we graag de beste zorg willen leveren.

Fourzorg is ontstaan vanuit de gedachte dat zorg om de cliënt heen georganiseerd wordt en daarmee altijd maatwerk zou moeten zijn. Helaas werkt dit in de praktijk niet altijd zo. Voor ons een belangrijke reden om in februari 2018 Fourzorg te starten.

Wij zijn een innovatieve zorgorganisatie met ervaren en gepassioneerde medewerkers die mensen echt kunnen raken. Zij hebben jarenlange ervaring op hun vakgebied en zijn geschoold op verschillende niveaus; MBO, HBO en universitair.
We werken ook veel met ervaringsdeskundigen samen. Hierdoor zijn we in staat snel in te springen op de vaak ingewikkelde persoonlijke situaties van onze cliënten. We werken ook graag samen met betrokken familie en professionals.

Naadloos aansluiten op belevingswerelden

Minimale tijd tussen kennismaking en start

Ervaringsdeskundigen goed bekend in de regio

Vertrouw op kwalitatief hoogwaardige zorg

Inclusiecriteria Fourzorg

Om de best mogelijke ondersteuning te bieden, hebben wij een aantal criteria beschreven, waarbinnen wij onze zorgtaken het best kunnen uitoefenen. Dit wil zeggen dat wij bepaalde cliënten wel, of juist geen, ondersteuning kunnen bieden binnen onze organisatie.
Bij aanmelding of intake wordt duidelijk of personen wel of niet passen binnen onze expertise en ambulante werkwijze. Zo komen wij tot onderstaande in- en exclusiecriteria.

fourzorg gesprek

Inclusiecriteria

De volgende cliënten komen in aanmerking voor ondersteuning bij Fourzorg:

  • Jeugd- en volwassenen met psychische problematiek
  • een verstandelijke beperking
  • verslaving en/of justitieel verleden

Zij ervaren een diversiteit aan problemen en hebben ondersteuningsvragen op het gebied van werk, dagbesteding of school, schulden of problemen met middelengebruik. Doorgaans is er sprake van meervoudige- en complexe problematiek.

Onze cliënten zijn vaak al bekend bij zorginstellingen en als gevolg van voorliggende hulpverleningstrajecten zien wij vaak zorgmijdend gedrag. De ondersteuning van onze cliënten begint bij het stabiliseren van de eigen omgeving en de client zelf, om hen vervolgens in beweging te krijgen.

Algemene exclusiecriteria

Fourzorg levert maatwerk en sluit daarbij niet aan op elke ondersteuningsvraag. Wij bieden geen ondersteuning waar sprake is van:

  • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)
  • BIG voorbehouden handelingen, waar deze zorg niet ondergebracht kan worden bij een onderaannemer of dat deze zorg door onszelf geboden kan worden door onze verpleegkundigen hierop te bekwamen.

Fourzorg zal bij een aanmelding of veranderende omstandigheden binnen een lopende samenwerking, vallend binnen deze exclusiecriteria, met opdrachtgever overleggen en advies inwinnen bij ketenpartners, om zo te komen tot een goede overdracht naar een alternatieve zorgorganisatie.