Onze samenwerkingspartners

Fourzorg werkt samen met verschillende partners. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken in ons vakgebied leidt tot het versterken van elkaars potentie en mogelijkheden. Dit werkt in het voordeel van zowel de cliënt, de omgeving als de medewerkers. Samen staan we sterk!

Partner in Werk
Partner in Werk helpt kandidaten op weg naar de arbeidsmarkt. Is de cliënt eraan toe, dan kan Fourzorg deze doorverwijzen naar Partner in Werk. Bij Partner in Werk zal een coach, samen met de cliënt, stappen zetten richting passend werk.

> Ga naar website

Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord
Voor een succesvolle aanpak van multi-probleemgezinnen, criminaliteit en ernstige overlast is meer nodig dan zorg of straf alleen. Wij werken hierbij samen met gemeente, zorg en justitie. Dat gebeurt via de inzet van het Zorg- en Veiligheidshuis: een netwerk van partners zoals politie, openbaar ministerie, gemeente, GGZ en onder meer ook zorginstellingen.

> Ga naar webpagina

Wij zijn BROER!
Wij zijn BROER! is een organisatie die zich richt op jongeren van ongeveer 13 tot en met 21 jaar oud. Bij deze dagbesteding krijgen zij voldoende ruimte om te leren en zich te ontwikkelen. Wij zijn BROER! heeft een jong, fris en dynamisch team dat bereid is om alles in te zetten om jou een goede basis te geven voor de rest van je leven!

> Ga naar website

Vroeg Samenwerken in Noord-Holland Noord
De zogenaamde verwijsindex zorgt ervoor dat professionals elkaar kunnen vinden als dat nodig is. Ze kunnen dan met elkaar overleggen en werken niet langs elkaar heen. In Noord-Holland Noord is de verwijsindex VIN (Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord).

> Ga naar website

Stoer Food Factory
Op onze arbeidsmatige dagbesteding staat onze kandidaat centraal. Alle jongeren hebben individuele doelen waar op een creatieve en laagdrempelige manier aan gewerkt wordt. Zo is een leerklimaat gecreëerd waarin de jongeren mogen en kunnen zijn wie ze zijn maar waar ze ook serieus bezig zijn met het leren van een vak.

> Ga naar website

Helden in IT
Helden in IT is goed in het herkennen van talent en het onderzoeken van mogelijkheden als het gaat om werken in de ICT. Helden in IT biedt werkervaringsplekken waar gewerkt kan worden aan persoonlijke en werkinhoudelijke doelen. Ook worden er ICT-trainingen aangeboden. Zo worden mensen verder geholpen in het arbeidsproces.

Daarnaast biedt Helden in IT dagbesteding met perspectief aan. Kandidaten kunnen zowel samen als individueel werken aan verschillende opdrachten op het gebied van websites ontwerpen en ontwikkelen, 3D-design en programmeren. De focus ligt hierbij op het ontdekken en ontwikkelen van talent. Waar mogelijk worden kandidaten begeleid naar een opleiding of werk. Naast het werken aan persoonlijke en professionele ontwikkeling is er ruimte voor ontspanning in de vorm van gamen met collega’s en gezamenlijk wandelen.

> Ga naar website

ICT Vanaf Morgen
Als ICT-professional ondersteunen onze jongeren bedrijven én particulieren dagelijks met diverse ICT-diensten. Denk hierbij aan onderhoud, reparatie, werkplekmigratie, softwaretesting, refurbishing, data wiping, all round ict-support en webdesign.

> Ga naar website

Brainsoft ICT
BrainSoft ICT heeft als missie ICT werkomgevigen duurzaam te maken. Dit houdt in dat de mensen die het werk uitvoeren, dit doen in een omgeving waar ze gezien en gewaardeerd worden.

> Ga naar website

De Groene Hoeve
De Groene Hoeve in Wijdenes is een zorgboerderij, beheerd door Cees en Niki. Zij verzorgen dagbesteding op de boerderij en doen daarnaast aan coaching en ambulante begeleiding.

> Ga naar website

Go4Tech
Go4Tech biedt met dagbestedings- en werkervaringsplekken kandidaten de gelegenheid om ervaring op te doen met onder meer computergestuurde machines, zoals 3D-printers, lasersnijders, borduurmachines en snijplotters. Daarnaast worden de kandidaten ingezet in kleinschalige productieprocessen om zo werkervaring op te doen. Dit alles op een sociaal veilige plek met respect voor elkaars verschillen en onvermogens.

> Ga naar website

Scroll naar boven
Scroll naar top