Onze begeleiding

Begeleidingsmethodiek
Fourzorg biedt laagdrempelige ambulante zorg. In onze begeleiding staat de eigen regie en verantwoordelijkheid van de cliënt altijd centraal.

Wij begeleiden bij voorkeur binnen de eigen omgeving, omdat we geloven in het ondersteunende netwerk van de cliënt.Door gesprekken te voeren in en met de eigen leefomgeving, soms onderdeel uitmakend van de ervaren problematiek, wordt deze omgeving ook onderdeel van de oplossing van de problematiek.

Tijdens onze samenwerking brengen we kwaliteiten en vaardigheden in beeld en versterken deze verder om kansen te creëren voor deelname aan de maatschappij. Door middel van fysieke activering wordt aandacht besteed aan het reguleren van emoties, worden sociale vaardigheden versterkt en vergroot het sociale netwerk. Het geeft zelfvertrouwen, rust en geeft hiermee aandacht aan lichaam en geest, sociaal en maatschappij, de vier speerpunten uit onze organisatievisie. Fysieke activering krijgt vorm via bokstraining, fietsen, tuinieren, wandelen of bijvoorbeeld hardlopen).

Onze medewerkers brengen hun enthousiasme hiervoor waar mogelijk mee in hun begeleiding. Wij behandelen uiteenlopende zorgvragen en stoornissen.

Geestelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid

Sociale relaties

Maatschappelijke participatie

De vier domeinen van Fourzorg

De Zelfredzaamheids-Matrix
Gezondheid is afhankelijk is van verschillende factoren. Bij onze begeleiding onder-scheiden wij vier domeinen: geestelijke en lichamelijke gezondheid, sociale relaties en maatschappelijke participatie. Deze domeinen zijn onderling verbonden en wij begeleiden integraal op deze domeinen.

Om resultaten van onze begeleiding te objectiveren en inzichtelijk te maken bij alle betrokkenen, vertalen wij de vier domeinen van Fourzorg naar de zelfredzaamheids-Matrix. (2017 GGD Amsterdam. Lauriks, Buster, De Wit, Van de Weerd, Van den Boom, Segeren,Klaufus, Kamann, Fassaert & Tigchelaar)Deze matrix maakt een onderscheid in de domeinen :

Financiën
Dagbesteding
Huisvesting
Huiselijke relaties
Geestelijke gezondheid
Lichamelijke gezondheid
Verslaving
Activiteiten dagelijks leven
Sociaal netwerk
Maatschappelijke participatie
Justitie

AMBULANTE BEGELEIDING

Fourzorg biedt deze ambulante begeleidingaan jongeren en volwassenen op verschillende leefgebieden.

Wij leveren altijd maatwerk; op basis van eeneerste kennismaking bepalen we welke begeleidingsvorm en begeleider het beste aansluit.

Samen stellen we een plan op hoe te gaan werken aan de gestelde doelen.

Onze begeleiding is altijd gericht op versterking en het vergroten van de zelfredzaamheid.

DAGBEDING

Via een samenwerking met Partner in Werk bieden wij dagbesteding aan binnen verschillende unieke projecten. Bij verschillende, voor ons vertrouwende, werkgevers worden op deze wijze mogelijkheden geboden om aan de slag te gaan. Of dit nu in een betaalde baan is of via dagbesteding.

Via dagbesteding verkleinen we de afstand tot de arbeidsmarkt, zodat de cliënt op termijn door kan stromen naar regulier werk. Bestaan er geen mogelijkheden voor betaald werk, dan kijken we samen naar een meer structurele vorm van dagbesteding. Samen met werkgevers in verschil-lende sectoren werken we aan het vergroten van kennis en kunde, via praktijk en/of theorie.

Aandachtspunten

Ons Corona beleid
Hier komt een tekstje over maatregelen ivm Corona. U dienst niet te vroeg op uw afspraak te verschijnen, bij klachten niet komen etc. Moet nog geschreven worden. Hier komt een tekstje over maatregelen ivm Corona. U dienst niet te vroeg op uw afspraak te verschijnen, bij klachten niet komen etc. Moet nog geschreven worden. Hier komt een tekstje over maatregelen ivm Corona. Moet nog geschreven worden. Hier komt een tekstje over maatregelen ivm Corona. U dienst niet te vroeg op uw afspraak te verschijnen, bij klachten niet komen etc. Moet nog geschreven worden.

Afspraak verzetten of annuleren
Hier komt een tekstje over afspraak verzetten of annuleren. Dit dient nog gemaaktte worden. Hier komt een tekstje over afspraak verzetten of annuleren. Dit dient noggemaakt te worden. Hier komt een tekstje over afspraak verzetten of annuleren.

Scroll naar top