Het team van Fourzorg

Het team van Fourzorg beschikt over een veelheid aan zorgachtergronden, waaronder forensisch, intra- en extramuraal, verslavingszorg, jeugd en geriatrie. Hierdoor hebben wij samen veel kennis en ervaring die we graag onderling en binnen ons netwerk uitwisselen. Zo zijn we in staat om (snel) een zorgvraag op te pakken, een samenwerking in te richten, door te verwijzen met vaak korte wachttijden, gedragsverandering te bereiken en doelstellingen te behalen.

Stefan Oudijk

Integraal hulpverlener

Positief verbinden en doelgericht samenwerken, staan bij Stefan hoog in het vaandel. Stefan heeft ervaring in de zorg. Deze kennis en ervaring gebruikt hij om samen met de cliënt te onderzoeken wat deze wil en hij gaat actief op zoek naar de antwoorden op de hulpvraag. In deze zoektocht zijn alle onderwerpen en vragen bespreekbaar. Niets klinkt Stefan gek in de oren. 

Sanne Pater

Integraal hulpverlener

Sanne heeft ruim 20 jaar ervaring met het ondersteunen en begeleiden van zowel jonge als wat oudere kinderen en hun gezinnen. Ze heeft veel ervaring met hulpvragen op zowel psychisch als sociaal gebied en met hulpvragen betreffende onderwijs-, werk-, woon- en geldzaken. Haar ervaring heeft zij opgedaan binnen de loopbaanbegeleiding, kinderopvang en jeugdhulpverlening en met vluchtelingenwerk.
Sanne heeft zelf 5 kinderen van (zeer) jonge tot volwassen leeftijd. Ze is warm en enthousiast. Haar credo: ‘’kleine stappen leiden naar grote stappen’’. Dat is waarvoor zij wil gaan!

Marjolijn Franx-Tensen

Kwaliteitsmedewerker, vertrouwenspersoon en
Integraal hulpverlener

Sinds 2007 begeleidt Marjolijn mensen met een veelal verstandelijke beperking, in combinatie met psychische en gedragsmatige problematiek. Dankzij haar afgeronde opleiding Management Zorg en Welzijn is er bij Fourzorg veel kennis rondom werk- en zorgprocessen aanwezig. Niemand is met iemand anders te vergelijken, Marjolijn kijkt altijd naar het individu.

Joey Rood

Integraal hulpverlener

Joey is sinds 2009 actief in de hulpverlening. Eerst als jobcoach, daarna als pedagogisch medewerker in de gesloten jeugdzorg. Joey heeft ervaring met cliënten met een hoog forensisch profiel, evenals complexe zorgvragen vanuit de jeugdzorg en mensen met een (verstandelijke) beperking, veelal in combinatie met meervoudige gedragsproblematiek.

Peter Smulders

Integraal hulpverlener

Peter is een integraal hulpverlener met meer dan 30 jaar ervaring. Stap voor stap werkt hij samen met de cliënt aan een goede toekomst. Met de cliënt stelt hij doelen op. Vervolgens wordt daar samen aan gewerkt.

Jan van der Werf

Integraal hulpverlener

Al sinds de jaren 90 is Jan actief in de zorg. Hij is begonnen in de oude psychiatrische ziekenhuizen in de duinen als verpleegkundige. Steeds om de zeven jaar heeft hij een andere zorgfunctie gehad. De laatste jaren was Jan werkzaam in de GGZ en de gehandicaptenzorg. In de (licht) verstandelijke gehandicaptenzorg deed hij ervaring op met gedrags- en psychiatrische problemen.
De kernwaarden van Jan: motiveren en luisteren naar mensen, met geduld samen het beste uit iemand halen en onbevooroordeeld hulp bieden waar nodig.

Elfrieda Peetoom

Integraal hulpverlener

Elfrieda is door haar 25 jaar ervaring in de ambulante en -woonbegeleiding bekend met een grote diversiteit aan zorgvragen. Zowel één op één  als in gezinssituaties begeleidt zij bij zorgvragen van complexe aard.

Ilse Lutgerink

Integraal hulpverlener

Ilse is afgestudeerd in de verzorgende individuele gezondheidszorg en zet bij Fourzorg haar ervaring als ambulant begeleider in. Met haar ervaring in maatschappelijke ondersteuning, langdurige zorg en jeugdzorg is zij goed in staat stap voor stap te werken aan gestelde doelen en deze samen met de cliënt te bereiken. Dit doet zij met enthousiasme, geduld, humor en een persoonlijke en laagdrempelige benadering.

Jolanda Veen

Integraal hulpverlener

Jolanda is al ruim 16 jaar actief in de zorg. Ze heeft zowel mensen met een licht verstandelijke handicap als mensen met psychiatrische en gedragsproblemen begeleid. Daarbij heeft Jolanda zowel ambulante zorg als zorg op woonlocaties verleend. Jolanda is een eerlijk en georganiseerd persoon die humor in haar werk belangrijk vindt.

Jasper van Es

Integraal hulpverlener

Jasper werkt sinds 2012 in de jeugdzorg en heeft veel ervaring opgedaan met cliënten met een hoog forensisch profiel. Hij heeft onder andere gewerkt op een groep gespecialiseerd in LVB-problematiek en op een egoversterkende meidengroep, en in de jeugddetox van de samenwerkingspartners Parlan, Brijder en Lijn5. Jasper heeft ervaring met verslavingsproblematiek. Hij staat onvoorwaardelijk en onbevooroordeeld naast de cliënt en werkt samen met de cliënt aan een betere toekomst.

Claudia Cavé

Integraal hulpverlener

Als slechtziende weet Claudia als geen ander hoe het is om met een ‘beperking’ te leven. Juist daarom vindt ze het geweldig om het beste uit mensen te halen! Samen kijken naar de plusjes en niet naar de minnetjes. Dat biedt aanknopingspunten voor de gezamenlijke speurtocht richting een mooie toekomst.

Rebecca Masselink

Integraal hulpverlener

Rebecca heeft ervaring als verzorgende IG in een verzorgingshuis en is hierdoor bekend met zorgvragen. Later is ze begonnen bij het Moeder en Kind huis van Komuna, waar ze heeft gewerkt als ondersteunend begeleider. Ze is uiteindelijk doorgegroeid naar persoonlijk begeleider op een woongroep. Zij verzorgde hier ook de ambulante begeleiding voor mensen met een beperking en/of psychiatrische of -gedragsproblemen. Rebecca ondersteunt cliënten met geduld, humor en enthousiasme.

Chantal Oud

Integraal hulpverlener

Chantal heeft ruim 15 jaar ervaring binnen de psychiatrische en -verslavingszorg. Hierdoor heeft Chantal veel ervaring met diverse (complexe) zorgvragen en lange begeleidingstrajecten. Ze heeft een laagdrempelige benadering en gaat samen met de cliënt de doelen aan op een tempo dat bij het individu past.

Wesley Faessen

Integraal hulpverlener

Vanuit de sportwereld en een baan in maatschappelijk werk, is Wesley werkzaam geweest als jobcoach. Van hieruit heeft hij de overstap gemaakt naar ambulante hulpverlening. Wesley is ervaren in het begeleiden van jeugd en volwassenen met een meervoudige, complexe zorgvraag met een (verstandelijke) beperking.

Jan Willem van Hal

Integraal hulpverlener

Hoe kun je mensen optimaal laten functioneren en tegelijkertijd helpen een gelukkig en zinvol leven te leiden? Dat is wat Jan Willem drijft. Na een commerciële carrière is Jan Willem hulp gaan verlenen aan asielzoekers. Tegenwoordig houdt hij zich als hulpverlener bezig met een breed palet aan zorgvragen. Dit doet hij vanuit zijn brede levenservaring, rustige houding en empathische karakter.

Charity Bloemhard – van Bakel

Administratief medewerker

Charity is een ervaren en gedreven persoon die voornamelijk achter de schermen werkt, op het gebied van de administratieve processen. In 2009 heeft ze de overstap gemaakt naar de (financiële) administratie in de zorg. Hierdoor is zij zich ervan bewust dat naast het juist uitvoeren van de administratie, debiteuren en crediteuren, het ook haar taak is om haar collega’s te ontzorgen zodat zij goed kunnen zorgen. Teamwork!

Eren Aydogan

Integraal hulpverlener

Eren Aydogan is van 2007 tot 2020 werkzaam geweest in het jeugd- en jongerenwerk in de regio Alkmaar en Heerhugowaard. Hierin heeft hij veel ervaring opgedaan in het werken met tieners en jongeren die vastlopen op het gebied van school, werk of een lastige thuissituatie. Met zijn kennis van straatcultuur, jeugdstijlen én cultuur-sensitief werken levert hij een bijdrage aan de “body of knowledge” van Fourzorg. Voor hem maakt het niet uit waar, wanneer of hoe de cliënt wil afspreken, Eren gaat eropaf. Eren heeft Culturele en Maatschappelijke Vorming gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam, aangevuld met een 2-jarige opleiding Jongerencoach. Zijn motto? “Jeugd heeft de toekomst!”

Chris de Jong

Integraal hulpverlener

Chris is een ervaren integraal hulpverlener, die na zijn periode als hulpverlener in China bij Fourzorg is komen werken. Chris zijn open blik en grondhouding geeft een veilige basis voor een verdere samenwerking en helpt hem om mensen in beweging te krijgen. Hij is erg toegankelijk en zoekt de gelijkwaardigheid op in de samenwerking. Zijn credo: zelfstandig waar mogelijk, ondersteund waar nodig.

Cees Peper

Integraal hulpverlener

Cees werkt vanuit een ruime ervaring in de psychiatrische en -verslavingszorg. Onbevooroordeeld, geduldig en luisterend is Cees altijd op zoek naar de kwaliteiten en vaardigheden van de cliënt. Hij zoekt naar eigenschappen die de weg wijzen naar herstel van eigenwaarde en initiatief en het (her)pakken van de zelfregie. Cees begeleidt en ondersteunt mensen met verslavingsproblematiek en (meervoudige) psychische moeilijkheden.

Jeffrey van Gellekom

Integraal hulpverlener

Jeffrey heeft ruim 14 jaar ervaring in noodhulp- en crisissituaties die zich voordoen op elk vlak in de samenleving dan wel in de persoonlijke levenssfeer van mensen zelf. Hij heeft veel samengewerkt met ketenpartners binnen de psychiatrie, jeugdzorg, verslavingszorg, crisisdienst, etc. Door zijn rustige en warme persoonlijkheid straalt hij vertrouwen en veiligheid uit. Zijn persoonlijke motivatie: iedereen is uniek en iedereen doet er toe, ongeacht zijn of haar levenservaringen.

Dennis Remy Stam

Partner en Integraal hulpverlener

Dennis heeft ruim 25 jaar ervaring in de gezondheidszorg. Hij heeft gewerkt als ambulant begeleider, verpleegkundige, individueel trajectbegeleider en (gezins)coach in verschillende zorginstellingen. In de loop der jaren heeft hij een grote diversiteit aan zorgvragen ondersteund vanuit de psychiatrie, jeugdzorg, verslavingszorg en van mensen met een (verstandelijke) beperking.

Kaylee Soliman

Integraal hulpverlener

Kaylee is een jonge enthousiaste professional. Door de nodige levenservaring was het voor Kaylee snel duidelijk dat ze graag met mensen wilde gaan werken en ze op weg wilde helpen. Mede als ervaringsdeskundige op verschillende gebieden heeft zij inlevingsvermogen, begrip en inzicht bij de vele vraagstukken waar onze cliënten bij Fourzorg mee komen. Een vertrouwensband is voor Kaylee erg belangrijk. Zodra deze is opgebouwd kan Kaylee samen met de cliënt de problemen gaan aanpakken. Kaylee is ervaren maar in de zorg ben je nooit uitgeleerd, vandaar dat zij dan ook naast het werken verder de boeken in duikt om haar expertise te verbreden.

Sam Voorwalt

Integraal hulpverlener

Sam is een enthousiaste, jonge zorgprofessional. Voor Sam was het snel duidelijk dat hij graag met mensen wilde gaan werken en hen op het juiste pad wilde helpen. Mede als ervaringsdeskundige op verschillende gebieden heeft hij inlevingsvermogen, begrip en inzicht bij de vele vraagstukken waar onze cliënten bij Fourzorg mee te leven hebben. Sam houdt ervan om samen naar een doel te werken in combinatie met een vertrouwensband. In de zorg ben je nooit uitgeleerd. Daarom duikt Sander, hoewel hij ervaren is, naast zijn werk de boeken in om zijn expertise te verbreden.

Carla Roodt

Backoffice medewerker

Carla heeft na jaren met cijfers te hebben gewerkt binnen de zorg, de switch gemaakt naar de backoffice van Fourzorg. Zij is het eerste aanspreekpunt van de organisatie en houdt zich bezig met de administratieve processen. Op een professionele en vriendelijke wijze helpt zij iedereen met hun vraag. Met veel plezier ontlast zij de integraal hulpverleners, zodat zij zoveel mogelijk tijd aan de cliënten kunnen besteden.

Bas Leenders

Technisch directeur

Bas is medeoprichter van Fourzorg en geeft leiding aan het team medewerkers. Hij coördineert en faciliteert het team en is een ervaren projectmanager en coach. Zijn benadering is persoonlijk, laagdrempelig en enthousiasmerend.

Sander Tensen

Algemeen directeur

Sander is medeoprichter en verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, facilitair beheer, human resource en andere niet-zorggerelateerde activiteiten. Door zijn jarenlange ervaring in de arbeidsbemiddeling/toeleiding is hij de schakel tussen zorg en werk/dagbesteding.

Wil jij onze collega worden?

Neem contact met ons op !

Scroll naar top