Samenwerking met De Groene Hoeve

Met trots delen wij mee dat wij samenwerken met Zorgboerderij De Groene Hoeve in Wijdenes. Bij De Groene Hoeve wordt met veel bezieling zorg geboden aan zowel jeugd als volwassenen.

Voor onze cliënten kan De Groene Hoeve een hele goede uitkomst zijn om talenten te ontdekken, te ontwikkelen en hiermee stappen te zetten op de participatieladder. De Groene Hoeve wil haar activiteiten uitbreiden en ook daar kunnen wij van toegevoegde waarde zijn. Kortom, reden voor samenwerking!

Adequate hulp voor kwetsbare jongeren

Om kwetsbare mensen te stimuleren zichzelf te blijven ontwikkelen zijn soms onconventionele oplossingen nodig. Niki en Cees, de eigenaren van De Groene Hoeve, denken graag in oplossingen en willen, op korte termijn ook een woonvoorziening opstarten. Daarbij bestaan plannen een kaasmakerij, leslokaal en een grote keuken in te richten om bestaande zorgactiviteiten uit te breiden.

Cliënten werken mee op de boerderij en ontfermen zich over de geiten en over het groen op de boerderij. Er is ruimte om zelfstandig of onder begeleiding opdrachten voor school te maken. Er is tijd om met elkaar samen te werken en te ontspannen. De woonvoorziening is er straks voor jongeren en volwassenen die, om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen en intensieve zorg en begeleiding nodig hebben.

Onze toegevoegde waarde zal liggen in het begeleiden en zelfredzamer maken van deze jongeren. Samen met Niki en Kees. Denk hierbij aan huishouding, administratie, financiën, opbouwen van een ondersteunend netwerk, een (werk)ritme opbouwen et cetera. Wij zijn ervan overtuigd dat een groene omgeving mensen stimuleert en ondersteunt om het beste uit zichzelf te halen en we zijn dan ook blij dat Niki en Cees op ons pad zijn gekomen. We kijken uit naar de vele cliënten die we gezamenlijk de best mogelijke zorg kunnen bieden.